Fairtrade

Fairtrade

Fairtrade handlar om mänskliga rättigheter och omtanke för miljön. De som odlar råvaror så som choklad vet ofta litet eller inget om sina rättigheter. Fairtrade ser till att de får bättre kunskap om sina rättigheter och på så sätt ökar de sina försörjningsmöjligheter som in sin tur är en väg ur fattigdomen.

För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt så måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. För choklad och socker måste råvarupriset täcka produktionskostnaden och ge möjlighet till hållbara investeringar i framtiden.

Fairtrade fokuserar på ekonomisk, social och miljömässig utveckling för odlare. De får tillgång till större internationell marknad och därmed ökad försäljning. Odlarna får en Fairtrade-premie som används till investeringar i till exempel hälsovård, utbildning och infrastruktur i odlarens närområde. Odlarna får information om förbud mot skadliga bekämpningsmedel samt ansvar för bland annat grund- och ytvatten.

Mer information finns på www.fairtrade.se eller www.fairtrade.net


Förfrågan

    Har du frågor om våra produkter? Lägg till en eller flera produkter här från våran sortimentsida och skicka in till oss.