Ethics and environment around chocolate

marken

It is important for consumers to be able to choose products that meet their specific requirements based on correct information. Today, there are two organizations that work to provide a clear label for consumer assistance.

  1. När det gäller frågor kring Mänskliga rättigheter (barnarbete m.m.) är det framförallt föreningen Rättvisemärkt som ansvarar för detta.
  2. När det gäller miljöfrågor (produktion utan kemiska bekämpningsmedel m.m.) är det framförallt föreningen Krav som ansvarar för detta.
  1. When it comes to human rights issues (child labor etc.), it is above all the association Fairtrade that is responsible for this.
  2. When it comes to environmental issues (production without chemical pesticides, etc.), it is primarily the association Krav that is responsible for this.


When it comes to environmental issues (production without chemical pesticides, etc.), it is primarily the association Requirements that is responsible for this.

When it comes to human rights issues (child labor etc.), it is above all the association Fair Trade Label that is responsible for this.
When it comes to environmental issues (production without chemical pesticides, etc.), it is primarily the association Requirements that is responsible for this.


Förfrågan

    Har du frågor om våra produkter? Lägg till en eller flera produkter här från våran sortimentsida och skicka in till oss.